รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๒ - วัดอ่างทอง
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประจักษ์จันทร์สวนจารุวณฺโณวัดหัวสะแกตกคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระจักราชสุขสุดนาควโรวัดเขาบวชคณะจังหวัดอ่างทอง
3สามเณรชัยวิชิตนิลวงษ์-วัดรัตนารามคณะจังหวัดอ่างทอง
4พระขวัญชัยฤกษ์ดีอติชาโตวัดยางคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระสมนึกทองสุพรรณ์กตสาโรวัดยางคณะจังหวัดอ่างทอง
6พระสุนทรช่อจำปีปิยธมฺโมวัดทองเลื่อนคณะจังหวัดอ่างทอง
7พระอนุสรณ์ขุนทองกิตฺติปาโลวัดทองเลื่อนคณะจังหวัดอ่างทอง
8พระวีรยุทธวัดอินทร์วีรสกฺโกวัดทองเลื่อนคณะจังหวัดอ่างทอง
9พระสมบูรณ์พึ่งนาอธิจิตฺโตวัดพวงทองคณะจังหวัดอ่างทอง
10สามเณรธนากรมีทอง-วัดพวงทองคณะจังหวัดอ่างทอง
11พระวิเชียรคำมีปฺภาโนวัดบ้านเพชรคณะจังหวัดอ่างทอง
12พระพระทบแก้วจินดาโชติปญฺโญวัดพัฒนาคณะจังหวัดอ่างทอง
13พระพระเจนภพยวงยิ้มสิริสาโรวัดพัฒนาคณะจังหวัดอ่างทอง
14พระพระวัชระวิทยภูติอรุโณวัดพัฒนาคณะจังหวัดอ่างทอง
15พระกำจัดเคนสวนมอญตโมนุโทวัดบ้านพรานคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระสมพงษ์รวมทรัพย์เสฏฐธมฺโมวัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดอ่างทอง
17พระเอกรัฐเปรมพงษ์อธิปุญฺโญวัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดอ่างทอง
18พระวชิระมุ่งพันธ์กลางวชิรญาโณวัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดอ่างทอง
19พระธนโชติพงษ์พยัคฆ์กตสาโรวัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
20พระนกรมณีเนียมฐิติสาโรวัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
21สามเณรพันแสงใจพัน-วัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
22สามเณรณัฐวุฒิชาลี-วัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
23สามเณรจิรานุวัฒน์เรืองวังสรรค์-วัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
24สามเณรพัศกรสุขสำราญ-วัดริ้วหว้าคณะจังหวัดอ่างทอง
25พระนิรุธวิเชียรรัตน์ฐิติญาโณวัดเรไรคณะจังหวัดอ่างทอง
26พระมานพทองพันธ์อานนฺโทวัดหมื่นเกลาคณะจังหวัดอ่างทอง
27พระไกรวุฒิศรีแจ่มยติถโรวัดหมื่นเกลาคณะจังหวัดอ่างทอง
28พระยุทธนาประกอบปราณนาควโรวัดหมื่นเกลาคณะจังหวัดอ่างทอง