รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๑๔ - วัดบางซ้ายนอก
ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุธิราชกิจถาวรสุภาจาโรวัดวังชะโดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระกฤษดาหอมขจรอกิญฺจโณวัดคลองตันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระสมชายบำเรอโชคอตฺถกาโมวัดบางซ้ายในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระวัชรินทร์คงหิรัญอตฺถกาโมวัดบางซ้ายในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระอนุชิดจิตกังวลอนุชิโตวัดบางซ้ายในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระอานนท์สุขสุเกตุอานนฺโทวัดพรหมนิมิตคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระวีรยุทธศรีอ่อนวีรยุทฺโธวัดเศวตศิลารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8สามเณรปฎิภาณสันทวีวัดเศวตศิลารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระโสภณนาเมืองสติโสภโณวัดสุคนธารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระวันชัยเรืองสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดเทพมงคลคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระฐิติกรกระจ่างศรีเตชปญฺโญวัดมฤคทายวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระพรเทพห่วงศรีอาภากโรวัดสามเพลงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา