รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๑๑ - วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภาณุวัฒน์พึ่งสัมพันธ์ฐานวโรวัดอินทอารีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระอนันต์พลวุฒิมนต์ฉนฺทธมฺโมวัดฉัตรทองดำริธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระพงศกรนวลสุวรรณปิยวณฺโณวัดฉัตรทองดำริธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระปรีชาโอสถปราสาทจิตฺตสํวโรวัดฉัตรทองดำริธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระจารุวิทย์นุชคงอภิวณฺโณวัดฉัตรทองดำริธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระอำนวยแซ่ไหลปภากโรวัดหลักชัยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระสำเริงชาวหน้าไม้สุวณฺโณวัดหลักชัยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระพิชิตชัยระงับภัยจิตธมฺโมวัดลาดประทุมคงคารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระสะอาดมั่งมีธมฺมจารีวัดปทุมวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระสุวรรณมั่งมีทรัพย์อุดมฐิตคุโณวัดปทุมวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระขวัญชัยโพธิ์นิลฐานปุญฺโณวัดปทุมวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12สามเณรวรรณเทพมีมากวัดปทุมวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13สามเณรปรีญาพรรณสมถวิลวัดปทุมวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา