รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๑๐ - วัดกระแชง
ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสราวุฒิเพ็ชรอยู่ภทฺทญาโณวัดเชิงเลนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระอรรถนนท์ละครวงษ์กิตฺติญาโณวัดเชิงเลนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระอำนาจวิสูตร์พันธุ์ธมฺมธโรวัดโบสถ์สมพรชัยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระสุวัฒน์รอดทองสุชีโววัดกระแชงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระสุนทรทนคงนาถปญฺโญวัดพระธาตุศรีรัตนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระจำเนียรศรีประยูรสุมนธมฺโมวัดพระธาตุศรีรัตนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระสาธิตวงศ์แขสุมนชโยวัดพระธาตุศรีรัตนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระจำเริญอร่ามแสงชัยปญฺญาสาโรวัดศิริสุขารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระกรกชอุทัยศรีปณฺฑิโตวัดช่างเหล็กคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระฐาประกรณ์พฤษโชติธมฺมปาโลวัดบางแขยงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระอนุชายอดเกวียนอิสฺสรญาโณวัดท่าซุงทักษิณารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระสุพจน์สุขจันทร์จนฺทสาโรวัดนาคสโมสรคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระพิทักษ์ก่อเจริญถิรปญฺโญวัดนาคสโมสรคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระสุธาตรีศรีจกฺกวโรวัดไทรโสภณคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา