รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๙ - วัดหน้าโคก
ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทองนิยมศิลานุวัฒน์กนฺตวีโรวัดราษฎร์นิยมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระนิรันดร์ทองธานีอาภากโรวัดราษฎร์นิยมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระพงศกรฉายรูปฐานกโรวัดย่านอ่างทองคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระพระธงชัยบันทบัณฑิตธมฺมวโรวัดฤาไชยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระบุญลือสร้อยมณีปนาโทวัดลำตะเคียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระพงศธรวิชากรกุลกนฺตธมฺโมวัดบ้านอ้อคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระเอกพลใจบังอ่อนฐานวุฑฺโฒวัดบ้านอ้อคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระชลสิทธิ์แสงมณีธมฺมจาโรวัดบ้านอ้อคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระเกรียงศักดิ์โกรามิตรอธิวโรวัดชีโพนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระจิตรฟักมูลมหาวีโรวัดอมฤตสิทธารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระณัฐพลนวลดอกรักกิตฺติปญฺโญวัดลาดชะโดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12สามเณรสมหวังสุขีชิตวัดลาดชะโดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระอดิศักดิ์จำปาบุรีปญฺญาวชิโรวัดดอนลานคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระกิจวัตรปิ่นแก้วหิริสมฺปนฺโนวัดดอนลานคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระวรินทรคุ้มกันธมฺมิโกวัดนาคูคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา