รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๖๐๒๗ - สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 128 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรจิตรเสถียรโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธารามวัดไทรย์นิโคธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะณัฐพี่พิกุลโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิริขวัญพุ่มกล่อมโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)วัดสระเกษคณะจังหวัดอ่างทอง
4อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพลเนตรคุณโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์วัดวงษ์ภาศนารามคณะจังหวัดอ่างทอง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชภัทรรักษ์ศิริโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธารามวัดไทรย์นิโคธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรพีภัทรเสมสายัณห์โรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหฤทัยโพนสัยโรงเรียนวัดไชโยวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัญญาอุดมทรัพย์โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธารามวัดไทรย์นิโคธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรถกรคงนามโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวน้ำพรทรัพย์สินโรงเรียนวัดไชโยวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริแพรประเสริฐโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธารามวัดไทรย์นิโคธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรามั่นคงโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุภาพรสุขใจโรงเรียนวัดไชโยวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหฤทัยมาลอยโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิรากานต์หวังพิทักษ์โรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิไลพรสาติยะโรงเรียนวัดไชโยวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณภัทรทรัพย์เสริมโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีกานต์หวังสะแล่ะฮ์โรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากรสุวรรณากาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
20อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพงศ์สุขประเสริฐโรงเรียนวัดไชโยวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายระพิพลจินดาดำรงโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนพลทุ่งลาดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมนูญบุญบังเกิดโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรัธนาภู่ระหงษ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวัฒน์ปุ่นสกุลโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีระวัฒน์แย้มพจนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพนธ์เนียมสะอาดโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตอ้วนศรีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรปุ่นสกุลโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนทียศรุ่งเรืองโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูนราโตราชโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวัชนิ่มชมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชาเหลือรักโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงศ์ทองสกุลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารียานิทรัพย์โรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลชญาสุวรรณมงคลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศราพรบัวทองโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนัฐถาพรงามพร้อมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมลธิชาเกิดสว่างโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรวพรายจันเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชชาอยู่เย็นโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญดาพรคำสีทาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลนิภาอิ่มสกุลโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกษวดีธรรมทินโณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชาแดงประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูณิภัทรพูลเพ็ชรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาการมันดีโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิวัฒน์ดังถวิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลพักตร์พงศ์เนียมสุขโรงเรียนวัดมะขามวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนันดาบุนนาคโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวัดไชยภูมิคณะจังหวัดอ่างทอง