รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๕๐๐๕ - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายขวัญยุทธกิจเกษมทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2อุดมศึกษาอื่นๆนายจำรูญบัวฝรั่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาอื่นๆนายจุฑาปะวะภูชะเกทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4อุดมศึกษาอื่นๆนายต้นดาวเรืองทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5อุดมศึกษาอื่นๆนายธนกรคงไสยภาคินทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6อุดมศึกษาอื่นๆนายพงษ์ศักดิ์ทองชีวงค์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7อุดมศึกษาอื่นๆนายสถาพรอนุเคราะห์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8อุดมศึกษาอื่นๆนายเสกสิทธ์รัชตนันทกิจทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9อุดมศึกษาอื่นๆนายอภิสิทธิ์ข่าขันมะลีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา