รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๕๐๐๕ - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายกรีฑาพลจันทร์กระจ่างทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2อุดมศึกษาอื่นๆนายกฤติยาเผือกทองทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาอื่นๆนายกฤษณะเกียรตินิยกฤตทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4อุดมศึกษาอื่นๆนายเกียรติศักดิ์สำราญสุขทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5อุดมศึกษาอื่นๆนายคณพรแซ่แต้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6อุดมศึกษาอื่นๆนายจักรพันธ์ศิริวงศ์ตระกูลทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7อุดมศึกษาอื่นๆนายพิสิษฐ์กวางทองทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8อุดมศึกษาอื่นๆนายวัลลภผู้ดีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9อุดมศึกษาอื่นๆนายวิศรุตสุดท้ายทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10อุดมศึกษาอื่นๆนายวุฒิพงษ์แสนคำทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11อุดมศึกษาอื่นๆนายสมชายโพธิ์ศรีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12อุดมศึกษาอื่นๆนายสุพนธ์ใยน้อยทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13อุดมศึกษาอื่นๆนายสุวัฒน์พ่วงยามทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14อุดมศึกษาอื่นๆนายอรรถพลคีรีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา