รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๕๐๐๒ - ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายสุทธิพงษ์วงศ์อ่อนทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2อุดมศึกษาป.ตรีนายอัศวินฉลาดทำทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาป.ตรีนายนลธวัชนาคเจือทองทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4อุดมศึกษาป.ตรีนายดนุพลผลธรรมทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5อุดมศึกษาป.ตรีนายวรวุธงามประกอบทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6อุดมศึกษาป.ตรีนายทินกฤตเมืองวงษ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7อุดมศึกษาป.ตรีนายวิสาเขียวกรุ่นทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8อุดมศึกษาป.ตรีนายพูลทรัพย์สินมากทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9อุดมศึกษาป.ตรีนายนพรัตน์ชวนยิ้มทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10อุดมศึกษาป.ตรีนายมงคลฟักอร่อยทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11อุดมศึกษาป.ตรีนายไพฑูรย์ทรัพย์ผลทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12อุดมศึกษาป.ตรีนายวรชิตพวงมาลาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13อุดมศึกษาป.ตรีนายอนุพลบุญฟักทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพลคุมาทรทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15อุดมศึกษาป.ตรีนายสมพงษ์สุขเดโชทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16อุดมศึกษาป.ตรีนายจิรศักดิ์ชุมภูชนะภัยทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา