รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๕๐๐๒ - ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายณวัฒน์คงสมบูรณ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2อุดมศึกษาป.ตรีนายไตรวัตรมั่งมีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาป.ตรีนายธนพลนวลโฉมทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4อุดมศึกษาป.ตรีนายมงคลศรีสุขทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5อุดมศึกษาป.ตรีนายจิณณวัตรพลอยศรีไพรทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6อุดมศึกษาป.ตรีนายกำธรมีเพ็งทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7อุดมศึกษาป.ตรีนายอานนท์จิตระตรีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8อุดมศึกษาป.ตรีนายไพรัตน์หยดยอยทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9อุดมศึกษาป.ตรีนายศักดิพรรุ่งศรีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10อุดมศึกษาป.ตรีนายธีรพงศ์อ่อนสกุลทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11อุดมศึกษาป.ตรีนายสุริยาจันทร์สิงษ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12อุดมศึกษาป.ตรีนายฉัตรชัยมาโสทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13อุดมศึกษาป.ตรีนายวรวุฒิสงวนชัยทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14อุดมศึกษาป.ตรีนายพีรยุทธกิ่งนอกทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15อุดมศึกษาป.ตรีนายภคพงษ์เบ้าทองทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16อุดมศึกษาป.ตรีนายวัชระอิ่มสมภารทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17อุดมศึกษาป.ตรีนายจิรวัฒน์ช่วงชูทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18อุดมศึกษาป.ตรีนายธีรวัฒน์กุชวัฒนะทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19อุดมศึกษาป.ตรีนายธนรักษ์กาญจนภักดิ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20อุดมศึกษาป.ตรีนายธีรเมธพิมพ์กัลป์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21อุดมศึกษาป.ตรีนายสุวิทกาญจนางกูรพันธ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22อุดมศึกษาป.ตรีนายชินดนียขวัญอ่อนทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23อุดมศึกษาป.ตรีนายอนิรุทธิ์นามกูลทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24อุดมศึกษาป.ตรีนายวุฒิชยศรีเมืองทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25อุดมศึกษาป.ตรีนายสิทธิพรม่วงวังทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26อุดมศึกษาป.ตรีนายภรัณยูผ่านด่านทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27อุดมศึกษาป.ตรีนายคณิศรประทุมทองทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28อุดมศึกษาป.ตรีนายไผ่สีทองโคกอ่อนทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29อุดมศึกษาป.ตรีนายอลงกรณ์ทองอร่ามทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30อุดมศึกษาป.ตรีนายภานุพงศ์กิสิทรัพย์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31อุดมศึกษาป.ตรีนายธวัชชัยกลีบกลางทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32อุดมศึกษาป.ตรีนายจารึกชื่นจิตรทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33อุดมศึกษาป.ตรีนายภาคินนาเมืองรักษ์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34อุดมศึกษาป.ตรีนายธวัชชัยเสาะแสวงทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35อุดมศึกษาป.ตรีนายสมศักดิ์ศิริปการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36อุดมศึกษาป.ตรีนายสมประสงค์กลิ่นมาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37อุดมศึกษาป.ตรีนายอนุวัฒน์เฉลิมศรีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38อุดมศึกษาป.ตรีนายณภัสกรณ์ชื่นอารีย์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39อุดมศึกษาป.ตรีนายจตุรภัทรจำปีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40อุดมศึกษาป.ตรีนายนิรันดร์ชื่นอารมย์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41อุดมศึกษาป.ตรีนายพิษณุพวงลำเจียกทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42อุดมศึกษาป.ตรีนายรังสรรค์ทรัพย์บางยางทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43อุดมศึกษาป.ตรีนายอรรถชัยวรรณยะลาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44อุดมศึกษาป.ตรีนายภานุวัฒน์เครือภักดีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45อุดมศึกษาป.ตรีนายญาณวุฒิกุสโรทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46อุดมศึกษาป.ตรีนายปรัญชัยบรรยงค์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47อุดมศึกษาป.ตรีนายสุรเดชยามีทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48อุดมศึกษาป.ตรีนายมินทราดาเอนกนวลทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพงศ์ศรีสังข์ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50อุดมศึกษาป.ตรีนายทรงพลไวแทนทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา