รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๓๐๖๙ - วัดชินวราราม
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตยชญ์จำนงค์เวชโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)วัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์ขันทองโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)วัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาผึ้งทองโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)วัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์ทองสุทธิ์โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)วัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธารารัตน์สิงห์สาโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)วัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี