รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๓๐๒๔ - วัดบางขัน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 245 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลกานต์มีสนามโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลชนกขุนนอกโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์พิชชายังสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะทรงทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวขวัญชนกสุวิบัวโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธัชสังผันโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรกฤษณ์มีโชคโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทรัสม์พิศมัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
9มัธยมศึกษาม.๓นายจิณณวัตรวิไลปานโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราทิพย์พรายสกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนาธิปทามาทโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิราวัฒน์เพ็งประภัศร์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดุตศิตาสิงห์โตทองโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาทิพย์เนื่องจันทร์พัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพย์เกสรวะชุมโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินภัทรพงษ์ขจรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธนวดีกระรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตมาถาวรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์จันทร์ประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรพันธ์บุญมีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบงกชอุ่นมีสีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบารเมษฐ์งามขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบัณฑิตทุดบุญโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชานันท์มงคลโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัณฑิตาอยู่สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์นามศรีสุขโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงษ์ศักดิ์พุทธรักษาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวพรรณรายณ์ชัยภูมิโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรชัยเชาว์ดีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรังสรรเจียกงูเหลือมโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลากรทิพย์เนตรโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิกาญจน์คำวันโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพ็ญนภาพินิจวงค์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิรัตน์คำวันโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพงษ์ศรีสกุลวงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรินทร์พิลาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภาวินันท์เปี่ยมกมลศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวัฒน์คำวัตร์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมาริสาสมุทรอาลัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสกุลรัตน์ครองยุติโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมิ่งขวัญวงพินิจโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาวงศ์สีนวนโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลักษิกาบุดดาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสาวภาคย์เพิ่มทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิษากล่ำโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพเรืองหอมโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิษาสมตนโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุรวิศทองทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณษาพุ่มรอดโรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกภรณ์สมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี