รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๒๐๓๔ - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 80 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภาวินีตันนารักษ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภัฏหอมสมบัติโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
3อุดมศึกษาครูนางจันทิพย์อำมาตย์เอกโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรดีเสมอโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปกรณ์ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6อุดมศึกษาครูนางสาวปราณีรัตนะโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณัดดาสท้านถิ่นโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงวุฒิจันทร์ทนงค์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสรัญญามณีศิริโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุขพลฐานเหล็กโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยยุทธฤกษ์เย็นโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12อุดมศึกษาครูนางสาวจันทร์จิรารุ่งศรีโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิดีสุขโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
14อุดมศึกษาครูนางทัศดาวทรงประโคนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุพงศ์ไชยโยราชโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรภิรมย์คงโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวกรน้อยเหมือนพันธุ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18อุดมศึกษาครูนางสาวนิภาพรเสาอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิดหน้าไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรารัตน์วงษ์คำอุดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21อุดมศึกษาครูนางสาวอรอุมากันยาบัญดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญลักษณ์จัตุรัสโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
23อุดมศึกษาครูนางสุรีย์แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบรรจงลักษณ์เอี่ยมศรีโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤพลสูติบัตรโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลเทพณรงค์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27อุดมศึกษาครูนางสาวปิยะดาศรีอินทร์สุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฌัชฐิยาพัศโนโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์หอมวันโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
30อุดมศึกษาครูนางสาวเยาวภาสุดสงวนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
31อุดมศึกษาครูนายจิรภาสทองสิงหาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดวงดาราเสือสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณพงศ์เปอร์เชาวน์โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุพงศ์กาบแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเบญจมาศสิงขรณ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
36อุดมศึกษาครูนางสุจิตตรานิลเอกโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมาลิษาคงคู่บุญโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรนุชละม้ายโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริวรรณเพิ่มสติโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอเซียแก้วบุญเรืองโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุเมธินีรุ่งโรจน์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายต่อลาภสิงห์คู่โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัมรินทร์ทองมอญโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐฏธิดาหงษ์พิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุวรรณภูมิบุญคงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคงสินธุ์ปัทธิมังโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเบญจพรเกตุสินไชยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุชาทัพไทยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพนธ์นาทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรภพบุตรศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี