รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๒๐๓๔ - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 211 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันย์ชนกแอพืชโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
2อุดมศึกษาครูนางวราวัชร์นานาศรีรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโกมินทร์ชาญอัมพรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงษ์ชื่นชิตโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวธนวรรณชุนสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยสิทธิ์สามินทร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิรุณทะหนองเป็ดโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภณัฐโพธิ์อยู่โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวทัศนีย์คำทวีโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณกิตติ์เทียนศรีโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพวิชญ์อยู่แย้มโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12อุดมศึกษาครูนางสาวศิริพรภูมิภาคโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันวลัยแอพืชโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสารินทร์สีครามโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15อุดมศึกษาครูนายธีระเสนยิ่งสูงโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิตินันท์โตเจริญโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุพงศ์บ้านพวนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิประภาธาระผลโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปภาวรินทร์ไชยเกิดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริรักษณ์ไผ่งามโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายแก้วตาแสงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศริษาเอี่ยมอาจโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓นายนิติธรสิงห์มนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริวัฒน์ปลอบชมโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนิภาพรเช่นรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวินธิดาปักการะโตโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวงศ์รพีพันธ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณาสินเงินเผือกโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธิดาสมทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณนิสาคล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนวพรอินทร์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาบุญสุภาโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิพะวันโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธีดียิ่งโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนิรุธพรายแป้นโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทักษ์ดนัยเกิดมงคลโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชดาส่งเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัสวีแสนสวาทโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ชนกคะเชนทรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอุ้มบุญจั่นบางม่วงโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒นายชลธิชาไม้สนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาวณีศรีจันทร์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพงษ์ฤทธิ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิระญาติจัตุรัสโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสราวุธแก้วมาตร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันกรสมอคำโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิลดาทับทิมใสโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชชามังสาหุตโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒นางสาวภูผาศาสตร์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาสินีชิวปรีชาโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี