รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๒๐๓๔ - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 344 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์โฉมแดงโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสืบพงศ์บัวพันตองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
3อุดมศึกษาครูนางสาวสุดารัตน์ประสาททองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์โพธิ์อยู่โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐเศรษฐ์เทพสงเคราะห์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6อุดมศึกษาครูนางอัญชิสาขาววงษ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายหิรัญเจริญวัฒนะพานิชโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายนาวินบุญจงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวกาญจนาจามรโชติ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ภิรมย์โตโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
11อุดมศึกษาครูนางโสภาสุดใจโรงเรียนวัดลากค้อนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอิทธิผ่องสกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานีดียิ่งโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรพงศ์จิ๋วใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินกรฮวดศรีโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงคีตภัทร์เทพสังข์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนานาคทั่งโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์หวังเจริญโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพงษ์พากเพียรโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นายภิญโญศรีทับทิมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรกรลานทองโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกานต์ปานปิ่นโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรเสือดีโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนฤเทพจริตคชโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์สุภาคนคล่องโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นายธนภัทรณ สุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลอินทร์ปัญญาโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนัทชานิติพงศ์จินดาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทนาการสูติบัติโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกอบแก้วหาญพละโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรเชื้อคำฮดโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฐมพงศ์แสงอุทัยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพฒน์จันทร์หอมโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัยการปะกินังโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัฒน์พิมแพนโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมธินีนิลเนตรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักษอรเพชรงามโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริณดาคงสัมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิตาโฉมศรีโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศิวัชไชยโยราชโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนศพลเมืองแก้วโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรินุชแกล้วกล้าโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์ศักดิ์-โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัญญาหาญคำโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญนรีสุขวิบูลย์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปุญญิศาญาติพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชวาลสาทิสสะรัตโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลคุ้มดีโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุขฤทัยรักยอยโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิติสุดารักษากิจโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี