รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๙๘๐๐๗ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายสุริยายอแสงการท่าเรือแห่งประเทศไทยวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุภาพรเพ็งพินิจศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธวัลหทัยนงนวลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวก้านกฤษณาสีทองดีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุทธิตาจันทวาทศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6อุดมศึกษาป.ตรีนายธนายุทธดวงขุนทดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา