รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๙๘๐๐๗ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายพงศ์ณัฐพนธ์ศรีอนันต์การท่าเรือแห่งประเทศไทยวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2อุดมศึกษาป.ตรีนางลภัสรดาพรหมบุตรการท่าเรือแห่งประเทศไทยวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเพชรมณีด่านขุนทดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรังสิมาแสนสุขศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอุ้มบุญคุ้มโคกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6อุดมศึกษาป.ตรีนายดนุพลศรีวังพลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเดือนเมฆชาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทิวาพรเบญจมาศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา