รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๙๘๐๐๗ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเจนจิราพรประสาทหินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2อุดมศึกษาป.ตรีนายธนพลแซ่คูศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนลินีบุญสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเบญญาเอกวงษ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศศิชาประกอบทองศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6อุดมศึกษาป.ตรีนายวัฒนากรสวัสดิ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7อุดมศึกษาป.ตรีนายสรัญธรนาคหัสดีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมาลิณีเหมือนเพชรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเมธินีเหล็งสุดใจศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุนิสาระดารงค์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11อุดมศึกษาป.ตรีนายวุฒิพงศ์บุปผาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา