รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางแค
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๙๑๐๐๑ - โรงเรียนวัดศาลาแดง
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 93 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิโชคพลเยี่ยมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
2อุดมศึกษาครูนายณัฐวัฒน์ชมภูทัศน์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาจำปาขอมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
4อุดมศึกษาครูนางสาวนางสุภิญญานราภัยโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกราชภู่สุดโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลพรเกิดสกุลโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนพรทับเอี่ยมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฟ้าใส-โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์สิรีจำปาขอมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรปวีณ์สมดวนโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิภาทองสุขโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอ้ายศรีดาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกล้าตาแสงโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนายุทธหงษ์บุญเรืองโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเธียรศรณ์จันปานใจโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงค์ธรอุตตะโมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพงศ์เพียงตาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศตวรรษสูงเนินโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิชัยเต็กตระกูลโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวีร์กันภัยโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนบดีกล่องอินทร์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายราชันบริพัตรโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิพงษ์ชุมภูโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิระพงศ์มูลผลโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยาชมชื่นโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญพิชชาจูบางยางโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์สินีศรีจันทร์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเจนจิราดอนสุวรรณ์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติมาหอมกลางโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสสราแจ้งจิตโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาพรท้ายวัดโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัครมัยอัศว์วัชรพงศ์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนิสาสดแช่มโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิชญาพรพยอมหวลโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐกมลนิตยโรจน์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์อักพิษรเงินใบดีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทร์จิราขยันโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณะพ่วงเข็มโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเขตต์ชัยเครือวันโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรแซ่เหวินโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวีร์รูปแก้วโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันต์กวีการรัมย์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชายอ้ายโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลกองจินดาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมศวร์ชูกลิ่นโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวุฒิศรีรักษาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีระพลเขียวประสงค์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสหัสเนตรเนตรเดชาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครพลรักธรรมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลเงินทรัพย์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค