รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางแค
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๙๑๐๐๑ - โรงเรียนวัดศาลาแดง
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 114 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐีรวัฒน์แป้นเพชรโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒิพงศ์ทวีศักดิ์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวายุภักษ์เจริญดีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชวีร์สีเทาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรสุขสนั่นโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประสิทธิ์แก้วมณีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพณัฐผิวนวลผ่องโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายล๊กลุงสามโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์ศกรคูณเทือกเถาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤษณ์พันธ์มุงโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวิชญ์จันทร์รักษาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัชอนนต์ศรีอินทร์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภัสตะกาลจันทร์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลวงศ์ฬาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชธิพลพลธิราชโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทพัทธ์รัตนชัยโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญารัตน์คำแว่นโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทิมาตายะโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำเพชรประทุมเกตุโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิณัฐชาหงวนงามศรีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งฤดีพึ่งประชาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุขปันสาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตติกาลคำสุจริตโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรินทรรักแฟงโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชมพูนุชก้อนนาคโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลปลาบู่ทองโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชธิดาใจธรรมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอี่แซ่ซอโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไซกีจอ-โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญวลัยไข่รัศมีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุนัญญาท้วมทองโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณภพไม้งามโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาทิตย์กอนไธสงโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสาธิตจันรังษีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสารินกันแสงโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคเทียมบุญโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุริยาโคตรปัญญาโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริชัยลุงอ้ายโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์คันธวัติโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนศอิ่มเมืองโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลตุ้มโหมดโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะพลพลเยี่ยมโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชัยสาดีโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพประทุมหวลโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์มานพโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุญมาศรีวิชัยโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันต์ฤทัยตาคำโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิตยาวงษ์แก้วโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเอื้อยกำกุนโรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุรีรัตน์สืบวงศ์โรงเรียนวัดศาลาแดงวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค