รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๘๑๐๐๕ - โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายเฉลิมโชคชูธงชัยโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตันติกรสิงขรแก้วโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
3อุดมศึกษาครูนายศักดิ์ศรีแย้มโคกสูงโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
4มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิจุลฤทธิ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์พันเดชโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
6อุดมศึกษาครูนายภัทรกรพัฒธนเกร็ดโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
7มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิลาภสุมนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภณัฐคลังหิรัญโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
9มัธยมศึกษาม.๖นายเพ็ชรสุขจันทร์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชากิจประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
11มัธยมศึกษาม.๖นายภัทรพลแซ่เบ้าโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชคุณมั่นยาโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
13มัธยมศึกษาม.๖นายวัฒนาสมพงษ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะวงษ์ปาโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
15มัธยมศึกษาม.๖นายวิศรุตเรียงผาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยธารีรัตน์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
17มัธยมศึกษาม.๕นายนทีทับแป้นโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชามะณีพันธ์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
19มัธยมศึกษาม.๕นายพงษ์ศธรณ์พรรณวิมาณโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาลิ้มวานิชโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
21มัธยมศึกษาม.๕นายพานทองจีนใหม่โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชากรแจ่มจำรัสโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
23มัธยมศึกษาม.๕นายศักดิโชติอินทรวิกะสิตโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรกมลเกตุภรณ์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
25มัธยมศึกษาม.๕นายสุกฤษฎิ์พวงแฉล้มโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินญาทะละวงษ์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
27มัธยมศึกษาม.๔นายตระการพูลขำโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชชุมาศปานกมลโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
29มัธยมศึกษาม.๔นายปฏิภาณเขือนอกโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาอรหวานตลอดโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
31มัธยมศึกษาม.๔นายภาคภูมิทองโบราณโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดารินทร์ศรีรักษ์สัตย์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
33มัธยมศึกษาม.๔นายมีนาแก้วสุวรรณโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรใจสอาดโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาววราภรณ์พรมมากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์พลพรหมเมฆโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาววัชรีย์ผลพิพัฒน์พงษ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายผลิตโชคศิริรัตน์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
39มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงสมิตานันท์สมหนูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรกล้าแสวงกิจโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
41มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงอทิตศรารักษาพลโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติวุฒิหลิมพิชัยโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมเพชรอยู่เย็นโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติชัยชุมพลโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภานาดาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยบุญพิทักษ์โรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรนันคงหลีโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวรรธน์สุขศิลามณีโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฉัตรทิกายอดประชันโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพคุณเชื้อสายโรงเรียนวัดวิมุตยารามวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม