รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๘๑๐๐๔ - โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิ์ดาวุฒิพจน์ประสาทโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพัฒน์กาหลโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรจันทร์พวงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทกรประสารโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชานนท์ปั้นทองสุกโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณากรอุตส่าห์รัมย์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพงษ์เพชรกระจ่างโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์ทุมทองโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครินทร์สะอาดโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธิติพัฒน์ยุตะการญ์พัฒนะโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธิติศักดิ์สีเมฆโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธิติพงศ์ยุตะการญ์พัฒนะโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริเยนวงษ์เจริญโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรจอมคำโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชระวาดสูงเนินโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาศรีสุขเหมือนโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาเทียมศรโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมาลาสนามโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิสาผ่องศรีโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีชัยภูมิโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชญาทองมาเองโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรีวรรณจินาป้านโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริกานต์พรมประโคนโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริชาติทองสำริดโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชนกพันพินิชโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาพงษ์สุ่มโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม