รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๘๑๐๐๔ - โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชวาลคำมงคลโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยพันโทโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนทีชัยพิเนตรโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาณิสราพึ่งประชาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภัสนันท์ม้วนทองโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนุดีพูลผลโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ทับทิมทองโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม