รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๘๑๐๐๔ - โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรกานต์พงศ์พ้นภัยโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรโชติทวีศักดิ์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์ยิ้มดีโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชเหล้ามาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัณณุวรรธน์แซ่โง้วโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชต์อินบำรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุริยะลีลาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลอินต๊ะขัดโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิติกวินท์เสนหวานโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจนภพแสนศิลาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิเจียนจอหอโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรรพสิทธิ์เวชพรามโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกชัยพูลพั่วโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสกลวรรธน์มลิวัลย์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุณิสานวมอารีย์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิดาพรทองประเสริฐโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรนันท์รัตนสุตโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชญาอติเปรมานนท์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวราภรณ์คำมะวงษ์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิชาทานันโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยาแสงพานิชย์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรกชพันพินิชโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศฮ่วนอำพรโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพัทธ์พ้องงูเหลือมโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีรดนย์ดวงมาลาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานนท์บุญรัตน์ประพันธ์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิธิกรไชยศรีโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลภพมีรสโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอมรพงษ์กำลังไทยโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไชเคอหน่อ-โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิพัทธ์ปอแสงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรศรีสุขเหมือนโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไรวินท์นิลแก้วโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงศ์นกขวัญโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงฤทัยผ่องจิตร์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญรัตน์ปากหวานโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพนิดาแซ่ตั๊นโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมลวรรณพิมพ์พันธ์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรีรัตน์สีดาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนรวีร์-โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาสนามีชอบโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลนิตย์เขยนอกโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราโกมลวาทินโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนากานต์ชัยนาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชชาชัยภูมิโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันต์ฤทัยสมประสงค์โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกานต์ถมยาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธรัญญารูปกระต่ายทองโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญวรัตน์จอมโคตรโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำทิพย์สายสุภาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์วัดเปาโรหิตย์วัดดาวดึงษาราม