รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๘๑๐๐๓ - วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภีระพัฒน์ศรีทาวงศ์โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
2อุดมศึกษาป.โทนางสาวอุไรสายรัตน์โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณีวัดฉัตรแก้วจงกลณีวัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาภรณ์บุญโตโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชรัญญาคงคาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยฉัตรเพ็งเปิ้นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิธิตากิติอาษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภฤกษ์วงศ์ษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสายสวรรค์คล้ายประยูรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทาพิชชาหาสุขโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญ์เนตรจันทรังษีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุกฤดาศรีจันทร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรษาพรมชาติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม