รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๘๑๐๐๑ - โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมภัสสรเกิดภาคีโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรชัยทำละเอียดโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุพนธ์เรียนชอบโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม