รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๘๑๐๐๑ - โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณวลีใจรักษ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์คล้ายเขียวโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษิดิศศรีใหม่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐดนัยสนธิเพชรโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทศพรโกมลเวทินโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยาพรจอกแก้วโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรดนย์ภูครองตาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจณิสตาทองบ่อโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปฏิมาเลขาวิจิตร์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฎฐณิชาผู้เจริญโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรชัยชนะโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญรัตน์วงศ์เก๋โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิพัฒน์พงษ์อุตาระโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธำรงชัยเข็มแก้วโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุวิชญ์สุดโตโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบัลลังก์วัศบุญอยู่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวราภรณ์จอกแก้วโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัทรธีราวงค์กระโซ่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริสราปทุมภาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาวรรณสิงห์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ศิริสัมพันธ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกชัยชนะโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวัตรอิ่มอาคมโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรัฏฐ์พรหมพงษ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนิษฐาภูสุวรรณ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชวิศาศรเพชรโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์สังขะมณีโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปภังกรภูดินทรายโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตธรรมภูสมทีโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพาขวัญพราหมณนันทน์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนัญชิตาวังคีรีโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดารัตน์ทองเจริญโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนุดมพรหมพงษ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุปรีย์รัศมิ์จิตร์บรรจงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวกรศรเพชรโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนวัชยอดทองโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิติพัทธ์ผลพิมายโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญชิษฐาเฉลิมชาติโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทอฝันกองแก้วโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนชัยนาคทั่งโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนดลสังข์ทุ่งโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพดลยิ้มฉ่ำโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิ่นแก้วเหมทานนท์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพาขวัญแข็งแรงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรศักดิ์จันทร์เทียมโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม