รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๘๑๐๐๑ - โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวสุรีย์ฉายปัญญายศโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตรภานุทัดอยู่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์ศิริพันธุ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์เพิกอาภรณ์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัฒน์เจ๊กขำโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโชคชัยสุดสอาดโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรชยันต์หมีทองโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิชำนาญเรือโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานันท์สะมะถะโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายตรีวิชญ์แซ่เบ๊โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐพลสุจริตโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพงษ์พรมโสภาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวุฒิทัดอยู่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนธกาญเกื้ออนันต์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมธสมประจบโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมังกรชัยวิชิตโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยนันท์แก้วแสงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชวุฒิแซ่ตั้งโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์วัฒนดิเรกโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลจันทรมณีโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์ศรีแสงทรัพย์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเลิศปิยะโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมีนาพวงมาลัยโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทร์จันทร์แดงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัณยพงศ์มีสติโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธาวินวงศ์แก้วโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภณัฐสนธิเพชรโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิตินวลอินทร์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรบลโพธิ์อ่องโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรขำจิตต์กล้าโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิพงษ์สุขประเสริฐโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรภัทรชัยดำโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชญาพันทะสาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลลิตาสุขประเสริฐโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรคเดชหล้าคำคงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรภาพเดชฟุ้งโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุสจันทร์รอดโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิโชตสุดประเสริฐโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัชชญาคงฉายโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตไกรฉ่ำตระกูลโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์ปทุมภาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินโลจนะกานต์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดารุวรรณปัญญาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพัศแก้วกันภัยโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทนงศักดิ์อามาตย์โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกรียงไกรภูดินทรายโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธวัลพรรอดนิยมโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไกรลาศมยุราโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทสว่างช่วงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณประเสริฐสินโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมวัดวิมุตยารามวัดดาวดึงษาราม