รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๓๑ - โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรคำเขียวโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกลวัชรจั่นเพ็ชรโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิตวรมัลลิกะมาลย์โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาภัคงามวงศ์ตระกูลโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพริษฐ์ฒรยงรัตนกิจโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเจมส์ แมทธิวโอลด์คอร์นโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนาวดีสว่างวงศ์ชัยโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญรัตน์คงอ่อนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณณรัตน์สิริวัจนานนท์โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรมกัณเวษมุ่งพัฒนกิจโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลัฏฐ์ภวิศบุญธรรมจิตโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐธนพัตโลหะกิจสงครามโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรัฏฐ์พรพิบูลย์โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัฐติกาลเลขะวนิชโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี