รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๒๙ - โรงเรียนวัดรางบัว
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายจิตวิสุทธิ์สำราญโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายภูวนาถรัตนฉวีโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมณฑกานต์มิคะนุชโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัลยารัตน์ประวิเศษโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๔นายพุธิธรพนมวัน ณ อยุธยาโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายรชตทรัพย์สินโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๔นายวิทยาชื่นชมโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๔นายสุรชัยศิริพิลาโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงษ์โสนะโชติโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวัฒิดวงกระโทกโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิดวงกระโทกโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบูรพาทองลมูลโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิณณพัศสวาชาติโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิราพัฒอภิเดชโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราวรรณหลวงแสนเชือกโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาตรีสืบสารคามโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณฐภัทรปัทมพรภักดีโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐวลัญช์บุษบาโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐิวุฒิวรรณโพธิ์โรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒณ์เทียรทองรัตนะโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธิติศิลป์พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรไหพลอยโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนฤดลถนอมภักดีโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตาอร่ามเรืองโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปุญญพัฒน์สีคล้ายโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลวัจน์พัชราพรภิญโญโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชัยแสงงามโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒นายพีระพงศ์ตันติบุญชูวงศ์โรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพุฒิพงศ์ตรีสุวรรณโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภรภัสสรณ์ดูเบโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภวมัยเสียงแจ้วโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภาวิณีบุตรสิงห์โรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภีมพลเผือกสำลีโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริพัฒน์ภูมิเมืองโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณวษาสุขจิตโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิชิตชัยทุมนานอกโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒นายศิริวัฒน์นัยวัฒน์โรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสกุณานามนางโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสัณหณัฐบัวระภาโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิกรแสนทวีโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุตราพรรณชัยมงคลโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนันทาแสนคำโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิตาศิริธะนะโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัตตาศรีทองโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวิชญ์ทัศนาโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรปรียาไชยศรโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัคคเดชแซ่หล่อโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอิทธิพัทธ์ช่วยชูกรโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอุไรวรรณด่านปานโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกนิภาวงษ์ละครโรงเรียนวัดรางบัววัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี