รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๑๓ - โรงเรียนศรีพฤฒา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายทักษิณวงศ์น้ำเพชรโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายเจษฎาศรีภูธรโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓นายธนวัฒน์กลาบดอกโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริธิดาใจตรงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพาขวัญสัตะพันธ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจริยาพรโชติทวีรัตน์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอรวรรรยาโยธาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรวรินทร์รุจิวงศ์เจริญโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรจเนตรมากเปรมบุญโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอนงค์พรปะผาลาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอารยาจราฤทธิ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐรัตน์พลวงนอกโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรวิริยกสิกรโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลธิชาสิทธิรมย์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอานันพรบุญจันทร์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวงศ์ชนกวงค์วรรณโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาววรรณษาแสงช่วงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาววริศราปรางค์ทองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกนกนุชกล้าหาญโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาววราภรณ์ปั้นไล้โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกิตติยาพรคำพินิจโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชลธิดาคูณพงษ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาจินดาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปิยาภรณ์พิมพ์ผิวโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุศราสีลากุลโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกันตวรรณสุวรรณเรืองศรีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกวินทิพย์ชูทองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓นายสตคุณทรงพูนทรัพย์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นายชัยวัฒน์บูชาพันธ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓นายจักรกฤษณ์หอกลองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓นายรัฐภูมิลิ้มเลิศโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรักชนกกาญจนศักดิ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฏฐณิชาปรางเทศโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นางสาวคุณิตาซ่อมจันทึกโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพรรวษาแซ๋โต๋วโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัทรวรุฬห์คะสุวรรณ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาจันทร์ปานโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกุลธิดาอินถาเครือโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชุติกาญจน์แซ่โฟ้งโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสิรินยาสุดีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายอัษราวุฒิลำภาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓นายธนวัฒน์แพนศรีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจิราพัชรสุริยาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓นางสาวฐิตาสิรีณ ระนองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรชนกแต้มเพชรโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐธิดาพวกไทยสงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาณิสรางามวงษ์วานโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกมลวรรณยะสะกะโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรวิสราวรรณทวีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอินทิราชุ่มเสนาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี