รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๑๓ - โรงเรียนศรีพฤฒา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 150 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายคเชนย์กอนไชยโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐิวัฒน์คุณฑีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกุลพรภัสร์ประเสริฐภัทรวีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นายจักรวุฒิกัลพฤกษ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓นายอนุภาพนามอาษาโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายนรภัทรเก็บทองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสกาวเดือนกาวงษ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรินดาวังคะวิงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาววราติการณ์บรรเทิงสุขโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจีรวรรณ์ชายทวีปโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑามณีผาสุจิตรโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรัญชิดารักญาติโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนพัตราสาทิพย์จันทร์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดารารัตน์ศรีประเสริฐโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐฑริกามะปะโพธิ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรวีวรรณจันทร์เทศโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปภัสราใจงามเลิศวงศ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิลาสลักษณ์คมคายโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรุ่งรวีเฉิดละออโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวลักษณพรเกตุสนโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนาวดีธะนะโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓นายอภิพงศ์สวนพลายโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓นายปิยะวัฒน์แก้วมงคลโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษดาศรีหานามโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓นายพงศกรจิตรเพิ่มโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นายธีรพงศ์โกยชัยโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายลภัสเลิศชวนิตย์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓นายรบชนะอัฐนาคโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปรียาภรณ์สายสังข์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรัญญาพึ่งสำโรงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐกาณจน์นวลทองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิชามญชุ์วงษ์โสมะโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุปวีณ์แย้มละมัยโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพรวลัยธิมาชัยโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชาลิสามีศิลโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุนิตาสุภิษะโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอทิตยาตุ้มนิลกาลโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสิริลพรบุทฤทธิ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นายอธิปกันยาวงค์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเมธาวีงามตรงโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณภัทร์เหมจันทร์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัฑฒ์สพลวงศ์พฤกษ์โรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรรอยตระกูลโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓นายหัสขัยมั่งมีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพลยุบลชูโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓นายนัทฐวุฒิแสนบรรดิษฐโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพลปัญญาธีรภาพโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นายดนัยภูต้องใจโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอดิศักดิ์แก้วศรีโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมนัสนันท์ยอดศรีเมืองโรงเรียนศรีพฤฒาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี