รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๙ - โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวภัคร์ภัสสรจันทร์บรรจงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐศาสตร์สกุลดีโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจรัสมูลมะณีโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิภูกองเมฆโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญพิทักษ์เพชรไพรโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชพงค์บุญเรืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนากานต์ยังเจริญโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์ยังเจริญโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญยฤทธิเชตนอกโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกวิไลศรีโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุทศิวพรโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรรอดอินทร์โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชกานต์จันตูมโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรแสนเภาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยกมลอ่อนคุณโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาผาสุกโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจมินทร์เกตุแก้วโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวณิชศรานันทวีรกุลโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤตาภรณ์สิมลาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรธิดาพลจรโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญดาแสนพงษ์โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิติกานต์ทองทรัพย์ใหญ่โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนพรเรืองบำรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรภัทรสมเป็นโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธันย์ชนกโทคำเวชโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภาวนาพูลทรัพย์โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจมาศเกตุแก้วโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพย์นภาแดงลิ้มโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกรอยู่สวนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดลพรธูนาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลมณีทองโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชติภัทรพลโสดาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุสรณ์อินทกูลโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศวร์สุขทั่งโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสรทองหนูเกตุโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณากรศรีเปล่งโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชณาวินสีแนนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวาสนายะไชยศรีโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญานาคาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรดุงสูงเนินโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกนันท์บุญเยี่ยมโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี