รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๘ - โรงเรียนมีนบุรี
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 308 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวิชญ์ชมศรีสวัสดิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทยาธรเกตุอุไรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนวพลพลอยลอยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิเทพชัยหยงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรณวินทร์กุมภีพงษ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพงษ์นนตานอกโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทร์ธีนันท์สังขธรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรณัฐชาวไทยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภูมินทร์ดงสูงเนินโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณินใจสงฆ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภโชควีระศักดิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัฒนศักดิ์ชมวนาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพนธ์เสืออินทร์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวัชพัสกรบวบขมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชวัลวิทย์พันธ์เกียนโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกนกประเสริฐสินโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรักเอยพยัฆโสโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจินตภัทรแก้วเอี่ยมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพินิตาปัดแพงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชฌาย์อินทรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิยดาผิวงามโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทรพิมพ์บุญเติรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรหมชนกโพธิ์ไฮโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงษุภากรจันตุโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรดาเอียดแก้วโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริสราสิมมาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรกานต์ไชโยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิดาฉิมชุมศิลป์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุจันทราเงินของแพงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐริกาวุฒิกรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนาราชารักสัตย์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชิชญาดาทองสอนโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปกธนันท์แก้วภัสสรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลจิราขำโคกกรวดโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทยากรภู่ระหงษ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรังสิมันตุ์สุขสวัสดิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติบุญอ้อยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์แซ่เตียโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณัฐณากรนพธรรมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณทัตจาละโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎิ์แสนเสน่ห์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรณพัฒน์คำป้องโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวชิรวิทย์นาราศิริฤกษ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศธรทองเที่ยงดีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปณวัฒน์เรืองรุ่งโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตานนท์อ่วมฉิมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรแปลกสวัสดิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรขุนอนันท์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชวัลนุชบัวสินโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตติยาโป๊ะขุนทองโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี