รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๐๗ - โรงเรียนวัดแสนสุข
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์สาตสินโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์เสนอใจโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรียกรพิระชัยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรกรทับทิมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปริญเพ็งปฐมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายติณณ์พลวีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรนครเกิดกันโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมฆินทร์แสงอาวุธโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิระศักดิ์ฉิมเหล็กโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตราภรณ์ชูทรัพย์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเทพินทร์พิชชาอินศรีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชยาเถื่อนทับโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์สุขเจริญโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุจิตตราแหล่งหล้าโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธาวินีสุทธิอาศัยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมาลีพอขุนทดโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณยวีร์บุญมีชัยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์บุญชูโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรังสิมาอุ่นเอื้อโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเวียรนรินทร์แสงสมทองโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรกิตต์บุญมีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรประจวบกลางโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุเต็งรังโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรรัตนะวงษ์เจริญโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกานต์มาลีสีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชพลสุนทรนันทโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิภัทรม่วงหมู่โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตโทณผลินโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาบุญวงษ์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพินญาดาทิมปานโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์จันทร์ประโคนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชานันท์ปัญญารอดโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินลดาศรีละโคตรโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริตาศรีเจียมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรากรณ์โตแก่นโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจีรนันท์เพียซ้ายโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิริยายุพการณ์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประกายแก้วกาแก้วโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาวดีสามสีลาโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาณิศราสงทิพย์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัทธพงศ์นุ่มปั้นโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรพีภัทรพันธ์ดีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวิชญ์ช่วยวัฒนะโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิศรพรานพนัสโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินโรจน์ธนากรโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยากรชั้นดีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์หอมกลิ่นโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอลิชาเกตุสำเภาโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตินันท์มณีจันสุขโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมจิราปัญญารอดโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี