รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๗ - โรงเรียนวัดแสนสุข
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์สืบสำราญโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิติกรทับเรืองโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนชัย-โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิงหาอินทรีย์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอานนท์ศรีละพลโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติคุณวันเอกโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายใจเพชรเนื่องจากนิลโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุปั้นช่างโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายขวัญชัยอ่อนพุทธาโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลสุธาอรรถโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายติณห์เตชิตศรีเรืองโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชาปรินแคนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิรติกาญจน์ภูอาลัยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเขมจิราแสงกรดโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัญญานุชเรืองศิริโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวันธนาเขียวชอุ่มโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทวันมีกิริยาโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลักษณพรอุดแน่นโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชกรปัญญารอดโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิริยาบุญเติมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดที่รักไพฑูรย์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอณุภาพิระชัยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยธิดาทองประดับวงศ์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรักษณาคงเวหนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรวดีขาววันดีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประกฤษฎิ์จั่นคำโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภชัยม่วงหมู่โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพคุณวันประเสริฐโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณธรนามสอนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลกาบตุ้มโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทสังข์อินทรีย์โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศภัคทับทิมอ่อนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโชติกาจันสิงขรโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดารัตน์พันธ์ดีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวันพัสตร์ใจแสนโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบนจาสินพรมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทกานติ์นาคแท้โรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิ่นวิภามูลกิตติโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาโชคฤทธิธรรมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติรัตน์กลมกล่อมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญานิศาเรืองช่วยโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรดาโก๋ทองโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์พานิชโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายต้นข้าวลุงมูโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณะจันทร์ขาวโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพัฒน์มิ่งมารถโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวาบุญเทียมโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิแพงศรีโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลธวัชดอนมีไพรโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์แซ่แตโรงเรียนวัดแสนสุขวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี