รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๐๕ - โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปริพัฒน์นิเงาะโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสังข์ทองเงางามโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพาราทรัพย์มีอารีย์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประวีวรรณ์ทรัพย์ประสานโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตวิชลุงแสงโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณกรคุณสมบัติเจริญโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญากรแนบขุนทดโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชลน้อยสนิทโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอานันธศักดิ์สาศิริโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจรัญแก้วกัญญาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทินกรบุปผาลมโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพลครุฑบางยางโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโต้งเมาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนิดลีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรสารสระบุบผาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอานัทสกุลเจริญโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดอรุนวิธย์นามปรางโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์สาระบูรณ์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญารัชน์สัยน้อยโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้อย (กัมพูชา)-โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินธิดาทับช่วยขวาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาสุวรรณจุณีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์ธาราธิวกะรินทร์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัทยาประสพโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาภาอุตะมะรัตน์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสโรชาแต้ศรีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอศิมาเผือกคล้ายโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาเวชขยันโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัตดาเขื่อนขันธ์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติกาแซ่โง้วโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสโรชินตะเคียนโซ๊ะโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุญญิศาสายวงค์เดือนโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแอริณภาสบุตรโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติยาภรณ์บรรณบดีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลายวัลย์คงดาราโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุภาวิทย์เรือนทองโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี