รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๐๔ - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลฉัตรหงษาวงศ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรกฤตรุ่งเรืองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎากาฬสินธ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะแสงชมภูเพ็ญโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันต์ศักดิ์กลิ่นประยงค์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลย์กมลไพรินพันธุ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติคุณเพ็ชรสีม่วงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพัฒน์เพชรพิรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติภณฤทธิแผลงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิติญาดากาวิละโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคิมหันต์สดใสโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรัชยาภูแสนศรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรัฏฐ์สิริอนันตพรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาวังป่าโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์อรุโณทัยจิตรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์สาเกตุโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโชคชัยประสงค์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโชติกาชัยณรงค์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณภัสราวิชิตะกุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัชชามงคลชยารักษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลเพชรทัตร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐสิทธิ์สุขรักษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเดชาภัทรคำนวนศิลป์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตามตะวันแก้วขาวใสโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรัพยากรบุญยืนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพย์นารีพรพิชิตวัฒนากิจโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพย์รัตน์สามยอดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายแทนไทศรีแห่งโคตรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลเขียวสูงเนินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภูมิคงทวีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราธรตันติธนสิโรดมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญจิราวงษ์เหมือนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพลเนียมสุวรรณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพัชร์เลิศสินเจริญกุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนทีโอวาทโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพจรไชยกุสินธุ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรภัทรคงจังหวัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนราธิปวัยวัฒน์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัฐษ์ปวีณ์กรกาญจนสถิตย์กุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิษาสว่างวงค์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปกรณ์เขาแก้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรียาภาบับพานโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัทมพรเหมแดงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริฉัตรใบศรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศ์วิชญ์คุณธรรมศิริโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงษ์พิพัฒน์โคตรมณีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพนัสดาหลำสุวรรณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนิภาบุตรโชติโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยฉัตรศรีศุภฤกษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพอลภัทรคำปันติ๊บโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี