รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๐๔ - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 1,490 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกตัญณุตาสมชอบโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางวราพรหมายชัยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกนกกาญจน์จันทร์หนองแห้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวจุรวรรณดวงพรมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกพิชญ์ลิ่มภัทรพงศ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6อุดมศึกษาครูว่าที่ ร.ต.กฤษณชัยค่าม่วงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกพิชญ์ปองผดุงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางจุฬาลักษณ์อภัยรุณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณคุ่มเคี่ยมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวสาวดีบุญโทโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกนกวรรณน้อยลาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12อุดมศึกษาครูนายรุ่งเรืองชัยวรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชกสีละโคตรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14อุดมศึกษาครูนายอดิพงษ์ผะเดียงฉันท์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกมลธรปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16อุดมศึกษาครูนายนรากรณ์ฤทธิรณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลพรไชยพลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18อุดมศึกษาครูนางสาวโยฮันนาเหล็มกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19อุดมศึกษาครูนายประวิทย์พลสมัครโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลพรบัวแก้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21อุดมศึกษาครูนางสาวอรชรเสรีกุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลพรคุ้มเปลี่ยนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23อุดมศึกษาครูนายอภิรัฐโยธาฤทธิ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลรัตน์วาดวงษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลลักษณ์นิวาศานนท์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26อุดมศึกษาครูนางสาวศิยากัญฐพรผ่องใสธิยกุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลลักษณ์เยี่ยมไธสงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28อุดมศึกษาครูนางสาวดารุณีนันทะพรหมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นายกรดนัยกมลศิลป์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30อุดมศึกษาครูนางสาวสโรชาภาระจ่าโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกรภัทรภาสาวสุวัศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32อุดมศึกษาครูนางจิรนันท์ทับศิลาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณภัทรสุขคะตะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34อุดมศึกษาครูนางสาวปิยะณุชใจห้าวโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35อุดมศึกษาครูนางจงดีจั่นคำโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกรวรรณโสดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37อุดมศึกษาครูนายประวิทย์สุภาพโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกรวรรณแสงทองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นายกฤตชานนไชยภักดีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตเมธตาคำโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒นายกฤตวิทย์กองแก้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตัชญ์ชมนึกโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤติธีสถะบดีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๔นายกฤติเมธบุญเลี้ยงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษกรพวงดอกไม้โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษกรมณีแสงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษกรศรีสุขโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาปักกะสาตังโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษฎาประครองศรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษฎิ์สรรพสมบูรณ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี