รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๐๓ - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 123 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิกานต์โนจาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญชนกผิวขำโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนลินทิพย์ไชยชนะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวผลิดาแซ่จงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัคจนาสว่างศรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภูมิธิดาศรีภูมิโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาววณีตันติอภิกุลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิธรชิณเกตุโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิวิมลชิณเกตุโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญาณัฐกาฬเสาร์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญติชาหนูด้วงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลภัสสร์ช้างสีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกณิกาสังข์สิงห์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเขมิกาเก่งเขตรกรณ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐกมลรุ่งนาคโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนัทนันเปียงเถินโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบุญญาภรณ์เค้าศรีวงษ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเบญจวรรณกริบกระโทกโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปาณิสรากิจสำเร็จโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพันธุ์ตะวันแก้วดวงดีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฟ้าใสไกรกมลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนสิการจินดานนท์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรสิตาไชยมณีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรัชญาวรรณเวกโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศตนันท์ชัยเวทย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสมฤดีชินนิยมพาณิชย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสรัลรัชช์นววิธสิริกรณ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิรินดาหงษ์จีนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิริประภาตันเสวตวงษ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธาสินีทองช่วยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวหนึ่งฤทัยสร้อยคำโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรวรรณจิตเย็นโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรัชพรนาคมอญโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรัญญาณีเขียวสวาทโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสราชื่นชูวิทย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาภัสราสุ่มมาตย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรชิตาบัวผันโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรนภาเพิ่มพูลวัฒนะกุลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาววริศราทวีเกียรติกำธรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุภาวิตาจันทร์ดีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรพิณวันสาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรวิภานาคศรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ชนกสุขแจ่มโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกีรติกานต์พันอุษาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขนิษฐาชมภูนุชโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาเพ็ชรวัฒนาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงซากุระเทซุกะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาดาพรนามธิราชโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาตาวีกิ่งทองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิตินันท์เรืองรัมย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี