รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๓ - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 196 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลสตรีศรีจันทร์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนานันท์มั่นคงดีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนิกานต์วงษ์เหมือนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชมพูนุชกาบตุ้มโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลดากระภูฤทธิ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลลดาตรีพลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๕นางสาวทิภาพรเทพโภชน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนวพรเนียมปานโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนัชนกทรัพย์มากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนันภัทรภูยอดพลอยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิศารัตน์ไพรบึงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบัณฑิตาสำเร็จสุขโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปภาสรณ์หิรัญเกื้อโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรายฟ้าเภาพานโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปลื้มจิตเขียวพุ่มพวงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวริศานิ่มวิลัยรัตน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปัณฑิตาอติเปรมานนท์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปานฤทัยผิวสุขโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปุณยาพรชิ้นงูเหลือมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรนภาเลื่อนสูงเนินโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชราโสภาพันธุ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพันชั่งแสงกล้าโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิชชาพรไทยอ่อนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภววรรณคำภีร์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภัทรสุดาศิริอ่อนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภูริชญาสิบทัศน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนัสนันท์ยวนเกิดโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาววธัญญาพานิชโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุภณัฐจาบกุลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุภิสราสิรโสภณจรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุดารัตน์พรหมเมืองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธาศินีตีเวียงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพรรษามากแพทย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอนัญญาไชยชนะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรรัมภาไร่นุ่นโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสราอมาตยกุลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสาสมบุญทวงค์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอินทิราเกษมศรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลพรสมชื่อโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาณัฐจันทร์ดำโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาพัชรวิริยวัฒนานันท์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกันติชาปางบุญโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัลยากรประภากรวิริยะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิราพัชรศรีสุรางค์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชญานิศสร้อยทับทิมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนนิกานต์แซ่เหลี่ยมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนัญชิดาทวีทรัพย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชมพูนุชพยาบาลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชัญญานุชชื่นนอกโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชาลิสาปัจจายาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี