รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๐๓ - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลลักษณ์ประทุมมาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรกาญญมั่นสิงห์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรวีร์ฤทธิชูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤตธีราฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกวินทราแสนพันธ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกวิสราสุจริตธุระการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญณัชทองเต็มโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรทองมิ่งโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาภัทรทองเต็มโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันธิชาลาภเกิดโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์พิชชาเทพสกูลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมิกาคูสิทธิผลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคณิศรดาเกลี้ยงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคริษฐาไชยศิริโชติโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจาณิศาโขมพัตรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิดาภาเอี่ยมสำอางค์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรัชญาเทียนกัณฑ์เทศน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศสุวรรณสวัสดิ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุรีรัตน์ชฎาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนัญชิดาสวัสดิพันธ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชิดชนกบัวใบโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโชติกาพิลาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงญาณากรสว่างวงษ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑิฆัมพรชัยวงศ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณปภัชวงษ์เจริญโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัชนันทน์พิมภากรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกมลร้อยกรองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐจิราจิตอัคคะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชญากรีถาวรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐปภัสร์สถิตย์กุลรัตน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐมณฑน์ศรีกระจ่างโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชานาฎสุวรรณมณีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชามลเมฆมูสิกโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดลญาจำใบรัตน์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญชนกสุดสงวนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ปล้องมะณีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญพรหมั่นดีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันยวีร์วรชาติไพบูลย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภสรโพธิ์ทองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันท์ธิชาสืบสายอ่อนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันท์นภัสภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทนัชแสงอินทร์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบัณทิตาค้ำชูชาติโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญภาปฐมสุนทรชัยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปณัฐดาแสงอากาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปพิชญานามโพธิ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวิตรารักษาพลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวีณาปะวะเนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัญฑิตารัตนะวันโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปานตะวันไชยพรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี