รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๐๒ - โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชัชชญาภูมิไธสงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญญารัตน์เพียรชอบโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพลยศปรีชานนท์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวิชญ์กำพุฒโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติพรกองแก้วโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษมนลิ้มประภากรชัยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินเร่งรื่นโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรภาพบุญรอดโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินเผ่าพงศ์กาญจน์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอดิศาอาภาจันทร์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณิศเผ่าพงศ์กาญจน์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเพชรรัตน์หอมกลิ่นโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีริศราละครวงษ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทักษดนย์จักรสมศักดิ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษกวินมินไธสงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุทธิดาคำพยาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณธกรพรหมสิทธิ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพัชรเช็คโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์ชิสาแก้วสุกใสโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลพรเหว่านิลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิพัฒนชัยรุณเจริญโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภิตราจันทร์ลืบแถวโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงษ์สระแก้วโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรดนัยวงศ์หุ่นโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสไข่แก้วโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลธกรซุดคานโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมสมิตนวเศรษฐกุลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมณีรัตน์หงษ์โม่โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุริมปรัชญ์คงดีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิโชคมงคลทิพย์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์ปัดภัยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกฤตย์เลิศเลอศักดิ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรัฐขจิตจรรยาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติคุณเมนัสโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภฤกษ์รงแป้นโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณพรรณพมากหมู่โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์ทรัพย์อยู่โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรีออนไวมณีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรสะอาดโฉมโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยวิทย์ก้านเพ็ชรโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาพลนอกโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุญญาพัฒน์บุญทศโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโอมนมัสสังขทัต ณ อยุธยาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรสมพรสันติสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรวิรวรรณนาวินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัชชาพวงแก้วโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณพัฒน์วิรวรรณนาวินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสสรมโนการโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสพิรุณกาญจน์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลลิตาใบมณฑาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี