รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๐๒ - โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 148 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดาแปดสูงเนินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภิญญาเพ็งสุคนธ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณทัตเงินศรีสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชลธีนามนิลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์บุญมาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัชพลชื่นปรีดีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทุภาจันทโชติโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสโรชาสมประสงค์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนัสวินทัศบุตรโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุปวีณ์อัครธรรมโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยาพรศรีวะปะโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐริกาพุ่มพวงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัยยาวีร์คุณกิตติภักดีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายพลัฎฐ์นวเตชพิพัฒน์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรณพัชรทองอินทร์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสโรชาเทพสถิตย์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรเมธกลิ่นสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเตชพัฒน์ประวันโตโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธิติสรรค์นกโตโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฎิพลสนอุทาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรชตคัคนางกูลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูมิพิพัฒน์การรินทร์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนรมนรัตนวิจัยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกาญ่าอินสูงเนินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรัศม์เจริญศิริสมบัติโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปวเรศตรีเมฆโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัญจรัตน์สุดาศักดิ์สิริกุลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพาทิศสะราคำโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวกรลิ้มประภากรชัยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุธีนันท์แสงมณีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุญพิศุทธิ์ทองประดิษฐ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชชกรณ์สุทธิประภาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนศพลยิ้มสมบูรณ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสฏฐวุฒิศรีนนท์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะกำเหนิดสมโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาริศาสัตตภัณฑ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริณัฐดาสุพัฒนากรโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิศักดิ์ยมศรีเคนโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสินธนภัทรแสงเงินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธานันท์สอนพงศ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัคพลวรรณสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฎฐพิชญ์ภิรมย์กิจโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ลภัสเสระบุตรโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพพลบุญอยู่โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติกาหลงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงขวัญจิราเชียงเงินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชคุณจันทร์คุ้มโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตหนูเกลี้ยงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรเหลืองสุรรังษีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาทานะสิทธิ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี