รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๓๙๐๑๐ - โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 284 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยชนะโหงชุนห์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญชนกพัดนวลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุริวิภาปลากลางโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์พัตอารมย์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริชสายรอดโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฬาลักษณ์จอมทองโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาไชยชาญโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภัทรผิวบางโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเมธาวีแซ่เหลียวโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณษาไชยสวัสดิ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอมรกิจเทพริยะกุญชรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกังสดาลไชยวงศ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศตันติพิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญพัชรรัตนบัวพาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัณจนารีย์ศรีผาวงค์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภากรตาดทรัพย์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนัญญาสุดวิลัยโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประชาพิทักษ์ชุ่มเย็นโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิภัทรสุวรรณสนธิ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวุฒิธำรงโชติโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณอรงามสมมาศโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นาราวรบัณฑิตโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรังสิมาจันทพันธ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกกรรสธรรมโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิพลเฉลิมขวัญมงคลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพัฒน์บุญเมืองโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุกฤษฎิ์สุภากุลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเมษยาบุญถมโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนกานต์-โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภณัฐสวนทรัพย์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวันชัยจ้อยสูงเนินโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริสาอรรถพจนีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวามั่นยืนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐณิชาชูชัยเจริญโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบวรศักดิ์วิริยสถาพรกุลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูริดากองลาพงษ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรนัยทองคำโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธากูลราษสว่างโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์ชุมจิตโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์แปลงศรีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเมธแผนคงโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงช่อรดาสุวรรณขำโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐานฎีทองคำสุขโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาศิริสมบัติโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภิษาหมวดศรีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภทรวิทย์ธรรมบวรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัณย์น้อยศิริโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐแดงสกุลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรเลื่อนสูงเนินโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรดาแสงแก้วโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา