รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๓๙๐๑๐ - โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 296 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตภัทร์เนื่องมัจฉาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโชติวัฒน์ประสานพงษ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำเพชรวงษ์สว่างโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลวิชจุลมุสิกโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัฒนพลยิ่งโสภณโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลณิชาสนนุชโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงของขวัญแก้วเกิดโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราน่วมภักดีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาพรเปล่งวิทยาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมลฑกาลสมพรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรวรรณต้นข้าวโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรพิธแซงจันดาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินทร์ศรีสงวนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายน้ำเพชรประเสริฐโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิโชคกล้าจอหอโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัทรจักรแก้วโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถโพสิทธิ์วิญญูโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทศพลมะลิซ้อนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิภูสิทธิ์ศรีจันทร์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลชนกศรีพรมสุขโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไทยแลนด์เพชรสุขโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธราเทพเทศพรพิกุลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวเรศวร์ปูหนูโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิชญาดวงภุมเมศโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนัสนันท์ผงสันเทียะโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นิศาสีราคำโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาพรจักรแก้วโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยฉัตรไชยวัฒน์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติธีพระสอนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายแทนคุณจริตเพ็ชรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภวัฒน์นนทรัตน์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพัฒน์คินขุนทดโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกาญจน์แก้ววงษาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิธาวัชร์พรศรีแสงอ่อนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรสุดานิลสุขุมโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตมณีแสงโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัลวิษาพูมมาลาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญาพัฒน์พงษ์ดีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวินนิลศิริโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทิพัฒน์นาคจำนงค์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาโป๊ะแสงโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาปาวะรีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนธัญรักษาพงษ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลพงษ์สิงห์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชชากรเหล่าปรากฎโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนิวัตติ์คุณศิริโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยพรสุขยาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอังคณาแก้วด่านจากโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาญชนะวงษ์วิไลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา