รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๓๙๐๐๙ - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญชนกบุณยสิทธิ์พิชัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรโชติไผ่ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงศ์พบพิมายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิวัฒน์วงศ์ไชยคำดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษกรวงศ์มณีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณธิฌาสาชินโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธาวีเทพสุวรรณโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรวิสราบรรดาศักดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศราวุธไชยสอาดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาเล้าอรุณโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถพลบันหนองสาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตยาอังคะพนมไพรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิสระจันทร์นุ่มโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา