รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๓๙๐๐๙ - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 213 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวกำไลทองสมศรีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกตัญญูนวสิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
3อุดมศึกษาครูนางสาวจันทราคอนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติมาศรีปลั่งโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
5อุดมศึกษาครูนายชนาวัฒน์ศูนย์ศรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติคุณเพ็งพินิจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
7อุดมศึกษาครูนางสาวนพวันสุขสำราญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธราเกตุลอยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
9อุดมศึกษาครูนายวุฒิชัยทุมประเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติวินท์เมธาวีวรพงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
11อุดมศึกษาครูนายเอกฉันท์ฦาชาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุพลช่อกระทุ่มโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทรกานต์เสียงเพราะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์จิราบุญชลากุลโกศลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตรกรแสงบุรมย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์คุณพาทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชฤทธิ์จันทร์ทุ่งโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินกฤตปัญญาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวัตน์สอาดศรีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติกานต์วงษ์ใหญ่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐปคัลภ์เข็มทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพจน์พูลทวีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัชเจริญสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชญาธารานิติกุลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญพรมั่นคงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์สระทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเธียรวิชญ์เครือแสงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัสกรจีนนอกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโนโน่แซ่แต้โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวรินทร์เวลาดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีดียาธนูกัณฑ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุญญพัฒน์หัตถดลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรเทพช่วงกรุดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพันธ์ธิตาโภชน์พันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิจิตราแสงนวนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไพบูลย์ผิวบางโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรลดานันแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรศยามีชัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิพิมพ์ทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศกรอนันตวุธโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรักษวดีหินอ่อนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิลาภาคุณพระมาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวัตติ์โพธิ์มัจฉาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาหน่านจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาศิริดาทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริรักเกื้อรักเกียรติโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริวัฒน์นุ่มฤทธิ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิกรธารานิธิกุลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริยากรทองจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุจิราบุญมั่งมีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา