รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๓๘๐๐๔ - โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพงษ์ศักดิ์บรรณกิจโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
2อุดมศึกษาครูนางสาวโสพิตราดาดวงโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาวิศกิตติภัทเมธาโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
4อุดมศึกษาครูนางสรัญญาสุรสิงห์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัพเรือกะทันโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตเรืองสมบัติโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธรรมเชษฐ์สุขประสงค์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุณยสิทธิ์จิตราวุฒิพรโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรวิชญ์พึ่งศิลปโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์ตันนิกรโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิสาแซ่อื้อโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยากรเพ็งรอดโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชภัทร์พิพิธยากรโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม