รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๓๘๐๐๓ - โรงเรียนวัดจันทร์ใน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราวรรณจำนงศรีโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิ่งแก้วเกษมสร้อยโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราธิประยับศรีโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตติพัฒน์มั่งสุขโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศภัศเพชรข้องโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนัสพรแสนสุขโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์พาแสงโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธมกรพานทองโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณจันหอมพุ้งโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทาริกาพันธุ์ทองหล่อโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนัญญาไพโรจน์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรินวันทองหลางโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแม็กไชยราชโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรพลนารีโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธิตาอินบุญโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม